Vis aftale
Type
Status
Anvendelse
Forpligtende aftale
Udbud
Kun tilsluttede
Træder i kraft
Udløbsdato
Forlængelse
01. mar. 2019

Status: Vi har forlænget tilbudsfristen

Vi har forlænget tilbudsfristen for de prækvalificerede tilbudsgivere til den 29. oktober 2018 kl 13.00.

 50.03 Servere og storage er forsinket
50.03 Servere og storage træder senere i kraft end forventet. Det skyldes, at vi har måttet vente på afgørelsen af Atea-sagen, fordi Atea er en af de prækvalificerede leverandører på aftalen. Og derfor er tidsplanen ændret.

Vi forventer, at aftalen er klar til brug den 1. marts 2019.

Hvor kan du købe ind, indtil 50.03 træder i kraft?

Hvis du får et aftalegap i perioden fra den 1. januar 2019 til den 1. marts 2019, har du mulighed for at anvende SKI’s frivillige aftale 02.03 Servere og storage. Den minder om den kommende 50.03 Servere og storage, både hvad angår opbygning og sortiment. Du kan læse mere om 02.03 Servere og storage her.

Du skal anvende 50.03 Servere og storage, når den er trådt i kraft

Når den nye 50.03 Servere og storage er trådt i kraft, er den forpligtende for staten samt tilsluttede kommuner og regioner. Du kan derfor ikke længere anvende den frivillige aftale 02.03 Servere og storage, hvis du er forpligtet til at bruge 50.03. 

Øvrige kunder kan frit anvende både 50.03 og 02.03, frem til 02.03 udløber den 14. april 2019. Herefter kan 50.03 Servere og storage frit anvendes af øvrige kunder.

Kort om aftalen
Den kommende aftale giver alle offentlige kunder mulighed for at indkøbe servere og storage og relevant tilbehør, løsninger og services. Aftalen erstatter den nuværende frivillige SKI-aftale 02.03 samt de to aftaler fra Moderniseringsstyrelsen for hhv. servere og storage. Aftalen bliver dermed tværoffentlig og vil være den eneste offentlige rammeaftale for servere og storage. Den vil indgå i Statens Indkøbsprogram og vil også være forpligtende for kommuner og regioner ved forudgående tilslutning.

Øvrige offentlige kunder vil kunne anvende aftalen frivilligt.

Det kan du købe på aftalen

Den kommende aftale er et vareudbud med mulighed for dels at anskaffe enkelte komponenter til kundernes eksisterende server- og storagemiljøer samt muligheden for at tilkøbe samlede løsninger.

Der er lagt vægt på, at aftalen kan sikre et bredt udvalg af relevante producenter og et både bredt og dybt sortiment inden for servere og storage. Samtidig lægges der vægt på, at sortimentet løbende opdateres og udvides i takt med den teknologiske udvikling inden for området.

Sortimentet omfatter:

 • Servere (rack-, blade- og towerservere)
 • Storage (DAS, NAS, SAN), båndstationer og -robotter
 • Tilbehør (bl.a. racks, elektronik, kabling)
 • Netværkskomponenter (til brug for implementering af server- og/eller storageløsninger)
 • Software/licenser (bl.a. management software, virtualiseringssoftware)
 • Service- og supportaftaler
 • Løsninger (bl.a.  Software Defined Storage (SDS), Converged Infrastructure / Hyperconverged infrastructure (CI / HCI)
 • Tilknyttede ydelser

Udbuddet gennemføres som et begrænset udbud. Vi har prækvalificeret otte ansøgere. Fem leverandører forventes at blive tildelt rammeaftalen. I forbindelse med tildelingen på rammen anvendes tildelingskriteriet ”bedste forhold mellem pris og kvalitet”, som begge vægtes 50 pct..:

 • Evaluering af underkriteriet ”Pris” vil basere sig på de afgivne priser i tilbudslisten
 • Evaluering af underkriteriet ”Kvalitet” baseres på producentbredde samt sortimentsbredde og -dybde.

Sådan køber du ind på den kommende aftale

På den kommende aftale skal du alt efter dit indkøbsbehov anvende direkte tildeling eller miniudbud.

 • Direkte tildeling anvendes, når du har behov for at supplere din eksisterende server- og/eller storageløsning, og hvor det samlede indkøb forventes at ligge under 1 mio. DKK. Der anvendes et ”varekurvsprincip”, hvor du ud fra producentvarenumrene kan se priser for de relevante produkter på tværs af aftalens leverandører. Du tildeler til den leverandør, der har den laveste pris.
 • Miniudbud anvendes, hvis du enten skal indkøbe udstyr til en eksisterende løsning, og indkøbet forventes at være over 1 mio. DKK, eller hvis du ønsker leverandørens løsningsforslag og evt. hjælp til implementering. Endeligt skal du også gennemføre et miniudbud, hvis du har skærpede krav, f.eks. performancekrav eller krav til levering.

Kundegrupper

De kundegrupper, der er med til at udvikle udbuddet, består af repræsentanter fra:

Kommunal projektgruppe:

 • Københavns Kommune
 • Næstved Kommune
 • Thisted Kommune
 • Varde Kommune
 • Aalborg Kommune
 • Aarhus Kommune

Statslig ekspertgruppe:

 • Statens IT
 • Skatteministeriet
 • Justitsministeriet
 • Forsvarsministeriet
 • Udenrigsministeriet
 • Undervisningsministeriet
 • Sundheds- og Ældreministeriet
 • Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
 • Transport-, Bygnings- og Boligministeriet

Regional projektgruppe:

 • Region Hovedstaden
 • Region Sjælland
 • Region Syd

Referencegruppe med øvrige kunder:

 • Ørsted (tidl. DONG)
 • Energinet.dk
 • Aarhus Universitet
 • Københavns Universitet
 • Danmarks Tekniske Universitet
 • Syddansk Erhvervsskole

Forventet ikrafttrædelse

Vi forventer, at aftalen er klar til brug den 1. marts 2019.

UDBUDSKALENDER
November 2017Udbud opstart
2. marts 2018Høringsperiode starter
23. marts 2018Høringsperiode udløber
15. maj 2018Tilslutningsperiode starter
6. juni 2018Tilslutningsperiode udløber
14. juni 2018Offentliggørelse af udbudsmateriale
17. august 2018 kl. 13.00Anmodningsfrist
13. september 2018Offentliggørelse prækvalifikation
29. oktober kl. 13.00Tilbudsfrist
1. marts 2019Forventet ikrafttrædelse
Kort opsummering - udbud
Teaser
Anvendelse - udbud

Kontakt SKI

Billede
Berit Torp
Beskrivelse
Udbudskonsulent, Udbudsansvarlig
Navn
Berit Torp
Email
bbt@ski.dk
Telefon
20 85 56 45
Billede
Kundeservice
Beskrivelse
Kundeservice
Navn
Kundeservice
Email
kundeservice@ski.dk
Telefon
33 42 70 00