Vis aftale
Type
Status
Anvendelse
Forpligtende aftale
Udbudsforberedelse
Kun tilsluttede
Træder i kraft
Udløbsdato
Forlængelse
01. jan. 2019
Ingen

Status: Der er åbent for tilslutning

Vi har åbnet for tilslutning til den forpligtende aftale 50.03 Servere og storage. Det betyder, at du nu har mulighed for at tilslutte din kommune eller region til aftalen.

Du tilslutter din kommune eller region ved at udfylde og indsende tilslutningsaftalen, der er tilgængelig i udbudssystemet ETHICS.

Du kan også downloade en trin-for-trin vejledning til, hvordan du opretter en bruger og finder tilslutningsaftalen i ETHICS.

Tilslutning og ikrafttrædelse

Du kan tilslutte din kommune eller region fra den 15. maj til og med den 6. juni 2018. Kun hvis din kommune eller region tilslutter sig aftalen i denne periode, kan du bruge aftalen, når den efter planen træder i kraft den 1. januar 2019.

Staten er automatisk forpligtet til at anvende aftalen og skal ikke tilslutte sig. Statsligt selvejende institutioner har mulighed for at anvende aftalen uden at skulle tilslutte sig først. Øvrige offentlige organisationer har ret til at anvende aftalen uden at tilslutte sig.

Ændringer i udbudsmaterialet efter høring

På baggrund af høringen har vi foretaget justeringer i aftaledokumenterne, sortimentet og kravspecifikationen. Vi har bl.a. tilrettet detaljer for nogle af de tekniske krav, og for service- og supportaftaler har vi specificeret kravene yderligere.

Vi gør særligt opmærksom på, at Bilag D ”Retningslinjer for tildeling af leveringskontrakt” er blevet ændret på en række områder. Vi har bl.a. ændret Miniudbud 4 (Skærpede krav), således at tildelingskriteriet er ”laveste pris” fremfor det oprindelige ”bedste forhold mellem pris og kvalitet”. Ændringen er foretaget for at forsimple indkøbssituationen.

Du får et overblik over ændringer i dokumentet ”Høringssvar”, der ligger i tilslutningsmaterialet i ETHICS.

Kort om aftalen

Den kommende aftale giver alle offentlige kunder mulighed for at indkøbe servere og storage og relevant tilbehør, løsninger og services. Aftalen erstatter den nuværende frivillige SKI-aftale 02.03 samt de to aftaler fra Moderniseringsstyrelsen for hhv. servere og storage. Aftalen bliver dermed tværoffentlig og vil være den eneste offentlige rammeaftale for servere og storage. Den vil indgå i Statens Indkøbsprogram og vil også være forpligtende for kommuner og regioner ved forudgående tilslutning.

Øvrige offentlige kunder vil kunne anvende aftalen frivilligt.

Det kan du købe på aftalen

Den kommende aftale er et vareudbud med mulighed for dels at anskaffe enkelte komponenter til kundernes eksisterende server- og storagemiljøer samt muligheden for at tilkøbe samlede løsninger.

Der er lagt vægt på, at aftalen kan sikre et bredt udvalg af relevante producenter og et både bredt og dybt sortiment inden for servere og storage. Samtidig lægges der vægt på, at sortimentet løbende opdateres og udvides i takt med den teknologiske udvikling inden for området.

Sortimentet omfatter:

 • Servere (rack-, blade- og towerservere)
 • Storage (DAS, NAS, SAN), båndstationer og -robotter
 • Tilbehør (bl.a. racks, elektronik, kabling)
 • Netværkskomponenter (til brug for implementering af server- og/eller storageløsninger)
 • Software/licenser (bl.a. management software, virtualiseringssoftware)
 • Service- og supportaftaler
 • Løsninger (bl.a.  Software Defined Storage (SDS), Converged Infrastructure / Hyperconverged infrastructure (CI / HCI)
 • Tilknyttede ydelser

Udbuddet gennemføres som et begrænset udbud og vi forventer at prækvalificere otte ansøgere. Fem leverandører forventes at blive tildelt rammeaftalen. I forbindelse med tildelingen på rammen anvendes tildelingskriteriet ”bedste forhold mellem pris og kvalitet”, som begge vægtes 50 pct..:

 • Evaluering af underkriteriet ”Pris” vil basere sig på de afgivne priser i tilbudslisten
 • Evaluering af underkriteriet ”Kvalitet” baseres på producentbredde samt sortimentsbredde og -dybde.

Sådan køber du ind på den kommende aftale

På den kommende aftale skal du alt efter dit indkøbsbehov anvende direkte tildeling eller miniudbud.

 • Direkte tildeling anvendes, når du har behov for at supplere din eksisterende server- og/eller storageløsning, og hvor det samlede indkøb forventes at ligge under 1 mio. DKK. Der anvendes et ”varekurvsprincip”, hvor du ud fra producentvarenumrene kan se priser for de relevante produkter på tværs af aftalens leverandører. Du tildeler til den leverandør, der har den laveste pris.
 • Miniudbud anvendes, hvis du enten skal indkøbe udstyr til en eksisterende løsning, og indkøbet forventes at være over 1 mio. DKK, eller hvis du ønsker leverandørens løsningsforslag og evt. hjælp til implementering. Endeligt skal du også gennemføre et miniudbud, hvis du har skærpede krav, f.eks. performancekrav eller krav til levering.

Kundegrupper

De kundegrupper, der er med til at udvikle udbuddet, består af repræsentanter fra:

Kommunal projektgruppe:

 • Københavns Kommune
 • Næstved Kommune
 • Thisted Kommune
 • Varde Kommune
 • Aalborg Kommune
 • Aarhus Kommune

Statslig ekspertgruppe:

 • Statens IT
 • Skatteministeriet
 • Justitsministeriet
 • Forsvarsministeriet
 • Udenrigsministeriet
 • Undervisningsministeriet
 • Sundheds- og Ældreministeriet
 • Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
 • Transport-, Bygnings- og Boligministeriet

Regional projektgruppe:

 • Region Hovedstaden
 • Region Sjælland
 • Region Syd

Referencegruppe med øvrige kunder:

 • Ørsted (tidl. DONG)
 • Energinet.dk
 • Aarhus Universitet
 • Københavns Universitet
 • Danmarks Tekniske Universitet
 • Syddansk Erhvervsskole

Forventet tilslutning og ikrafttrædelse

Vi forventer at åbne for kommunale og regionale tilslutningsperiode medio april 2018. Tilslutningen forventes at løbe til primo maj.  Kun hvis du tilslutter dig aftalen i denne periode, kan du bruge aftalen, når den træder i kraft.

Staten er automatisk forpligtet til bruge aftalen. Statsligt selvejende institutioner har mulighed for at anvende aftalen uden at skulle tilslutte sig først.

Vi forventer, at aftalen vil være klar til brug fra 1. januar 2019.

UDBUDSKALENDER
November 2017Udbud opstart
2. marts 2018Høringsperiode starter
23. marts 2018Høringsperiode udløber
15. maj 2018Tilslutningsperiode starter
6. juni 2018Tilslutningsperiode udløber
1. januar 2019Forventet ikrafttrædelse
Kort opsummering - udbud
Teaser
Billede
Berit Torp
Beskrivelse
Udbudskonsulent, Udbudsansvarlig
Navn
Berit Torp
Email
bbt@ski.dk
Telefon
20 85 56 45
Billede
Kundeservice
Beskrivelse
Kundeservice
Navn
Kundeservice
Email
kundeservice@ski.dk
Telefon
33 42 70 00