Vis aftale
Type
Status
Anvendelse
Forpligtende aftale
Implementering
Kun tilsluttede
Træder i kraft
Udløbsdato
Forlængelse
15. maj. 2019
Ingen
Status: SKI har indgået kontrakter på 50.03 Servere og storage

SKI modtog den 13. februar 2019 en klage fra en tilbudsgiver i forbindelse med tildelingen af 50.03 Servere og storage. Den 12. marts 2019 afgjorde Klagenævnet for Udbud (KFLU), at klagen ikke får opsættende virkning. På trods af KFLU’s delkendelse har klager valgt at opretholde klagesagen. SKI vurderer dog på baggrund af delkendelsen, at vi kan fortsætte arbejdet med at implementere aftalen, og vi har derfor underskrevet kontrakterne med de fire tildelte leverandører: Atea A/S, Datacon Enterprise Solutions A/S, KMD A/S samt Proact Systems A/S.

Klagesagen har desværre, som tidligere varslet, påvirket tidsplanen. Vi forventer, at aftalen vil være klar til brug den 15. maj 2019.

Fire virksomheder skal levere servere og storage til kommuner, regioner og staten

Vi har nu afsluttet evalueringen af de indkomne tilbud på den nye fællesoffentlige forpligtende aftale på servere og storage. Følgende fire virksomheder tildeles aftalen (nævnt i alfabetisk rækkefølge):
 • Atea A/S
 • Datacon Enterprise Solutions A/S
 • KMD A/S
 • Proact A/S

De fire leverandører er sidestillede på aftalen.

Aftalen er nu i standstill til og med den 11. februar 2019, hvorefter vi forventer at underskrive kontrakterne med de fire virksomheder.

Aftalen forventes at træde i kraft den 15. maj 2019 og ikke den 1. marts 2019 som tidligere udmeldt. Den ændrede ikrafttrædelse skyldes, at evalueringen af tilbuddenes konditionsmæssighed har taget længere tid end forventet grundet det store antal varelinjer. Indtil den nye rammeaftale træder i kraft, kan du anvende SKI’s frivillige aftale 02.03 Servere og storage. Den minder om den kommende 50.03 Servere og storage, både hvad angår opbygning og sortiment. Du kan læse mere om 02.03 Servere og storage her. Du kan hente en vejledning til, hvordan du køber ind på aftalen her. 

Det bliver billigere at købe produkter og løsninger inden for servere og storage
De tilbudte priser på 50.03 Servere og storage er blevet benchmarket. Prisbenchmarket viser samlet set et besparelsespotentiale på ca. 10 pct. i forhold til markedspriser.

Benchmarket tager udgangspunkt i gennemsnitsberegninger. Derfor kan den enkelte organisations besparelsespotentiale både være højere og lavere. Moderniseringsstyrelsen beregner særskilt den konkrete besparelse for staten.

Den eneste fællesoffentlige aftale på området
Aftalen giver alle offentlige kunder mulighed for at indkøbe servere og storage og relevant tilbehør, løsninger og services. Aftalen erstatter den nuværende frivillige SKI-aftale 02.03 samt de to aftaler fra Moderniseringsstyrelsen for hhv. servere og storage, som udløb den 31. december 2018. 

Aftalen vil derfor være den eneste fællesoffentlige rammeaftale for servere og storage. 

Den indgår i Statens Indkøbsprogram og er samtidig også forpligtende for de kommuner og regioner, der har tilsluttet sig aftalen. 

Øvrige offentlige kunder kan anvende aftalen frivilligt.

Det kan du købe på aftalen
Aftalen giver mulighed for dels at anskaffe enkelte komponenter til eksisterende server- og storagemiljøer samt at tilkøbe samlede løsninger.

Aftalen sikrer et bredt udvalg af relevante producenter samt et bredt og dybt sortiment inden for servere og storage. Helt konkret kan du købe produkter fra producenter som HPE, Lenovo, Dell-EMC, Cisco, Supermicro, Netapp, Fujitsu, Hitachi og en række andre producenter af servere, storage og relateret tilbehør. 

Sortimentet omfatter:
 • Servere (rack-, blade- og towerservere)
 • Storage (DAS, NAS, SAN), båndstationer og -robotter
 • Tilbehør (bl.a. racks, elektronik, kabling)
 • Netværkskomponenter (til brug for implementering af server- og/eller storageløsninger)
 • Software/licenser (bl.a. management software, virtualiseringssoftware)
 • Service- og supportaftaler
 • Løsninger (bl.a.  Software Defined Storage (SDS), Converged Infrastructure / Hyperconverged infrastructure (CI / HCI)
 • Timebaserede ydelser
Sortimentet opdateres løbende og udvides i takt med den teknologiske udvikling inden for området. 

Din organisation har mulighed for at stille en række sikkerhedskrav til leverandøren, bl.a. krav til sikkerhedsgodkendelser af relevant personale til det niveau jeres organisation kræver, samt at leverandøren skal tiltræde jeres sikkerhedspolitikker.

Sådan køber du ind på aftalen
På aftalen skal du alt efter dit indkøbsbehov anvende direkte tildeling eller miniudbud.
 • Direkte tildeling anvendes, når du har behov for at supplere din eksisterende server- og/eller storageløsning, og hvor det samlede indkøb forventes at ligge under 1 mio. DKK. Der anvendes et ”varekurvsprincip”, hvor du ud fra producentvarenumrene kan se priser for de relevante produkter på tværs af aftalens leverandører. Du tildeler til den leverandør, der har den laveste pris.
 • Miniudbud anvendes, hvis du enten skal indkøbe udstyr til en eksisterende løsning, og indkøbet forventes at være over 1 mio. DKK, eller hvis du ønsker leverandørens løsningsforslag og evt. hjælp til implementering. Endeligt skal du også gennemføre et miniudbud, hvis du har skærpede krav, f.eks. performancekrav eller krav til levering.

Kundegrupper
De kundegrupper, der har været med til at udvikle udbuddet, består af repræsentanter fra:

Kommunal projektgruppe:
 • Københavns Kommune
 • Næstved Kommune
 • Thisted Kommune
 • Varde Kommune
 • Aalborg Kommune
 • Aarhus Kommune
Statslig ekspertgruppe:
 • Statens IT
 • Skatteministeriet
 • Justitsministeriet
 • Forsvarsministeriet
 • Udenrigsministeriet
 • Undervisningsministeriet
 • Sundheds- og Ældreministeriet
 • Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
 • Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
Regional ekspertgruppe:
 • Region Hovedstaden
 • Region Sjælland
 • Region Syd
Referencegruppe med øvrige kunder:
 • Ørsted (tidl. DONG)
 • Energinet.dk
 • Aarhus Universitet
 • Københavns Universitet
 • Danmarks Tekniske Universitet
 • Syddansk Erhvervsskole

Forventet ikrafttrædelse

Vi forventer, at aftalen er klar til brug den 15. maj 2019.

UDBUDSKALENDER
November 2017Udbud opstart
2. marts 2018Høringsperiode starter
23. marts 2018Høringsperiode udløber
15. maj 2018Tilslutningsperiode starter
6. juni 2018Tilslutningsperiode udløber
14. juni 2018Offentliggørelse af udbudsmateriale
17. august 2018 kl. 13.00Anmodningsfrist
13. september 2018Offentliggørelse prækvalifikation
29. oktober kl. 13.00Tilbudsfrist
1. februar 2019Tildeling
15. maj 2019Forventet ikrafttrædelse
Kort opsummering - udbud
Teaser
Anvendelse - udbud

Kontakt SKI

Billede
Berit Torp
Beskrivelse
Udbudskonsulent, Udbudsansvarlig
Navn
Berit Torp
Email
bbt@ski.dk
Telefon
20 85 56 45
Billede
Kundeservice
Beskrivelse
Kundeservice
Navn
Kundeservice
Email
kundeservice@ski.dk
Telefon
33 42 70 00