Vis aftale
Type
Status
Anvendelse
Frivillig aftale
Udbud
Alle SKI-abonnenter
Trådt i kraft
Udløbsdato
Forlængelse

Status: De indkomne tilbud evalueres

Tilbudfristen er udløbet, og vi er igang med at evaluere de indkomne tilbud.

Vi forventer at kunne tildele på aftalen primo november 2018.

Kort om aftalen 

På aftalen udbyder vi flybilletter til i alt 522 ruter, og det vil være muligt at bestille forskellige booking-klasser, alt efter, hvad de forskellige selskaber, der bliver tildelt, tilbyder på den pågældende rute. 

Aftalen er en forpligtende aftale for staten, mens SKI’s øvrige kunder kan bruge den som en frivillig aftale.  

I samarbejde med en referencegruppe bestående af offentlige repræsentanter har SKI fundet frem til, hvilke ruter aftalen skal omfatte. På den måde sigter aftalen mod at opfylde samtlige af SKI’s kundesegmenters indkøbsbehov på bedst mulige vis.  

Udbuddet favner udelukkende indkøb af flyrejser. På aftalen kan du derfor ikke købe øvrige ydelser, der knytter sig til rejsen, så som fx rejsebureauydelser, hotel, billeje, taxa og tog.  

Hvorvidt ydelser så som mad, bagage og øvrige services indgår i prisen på den billet, der købes via aftalen, afhænger af kabineklasse og rute. Dette er nærmere specificeret i udbudsmaterialet. 

Aftalen udbydes som en flerleverandøraftale, hvor der på hver rute tildeles tre leverandører ud fra tildelingskriteriet ”Bedste forhold mellem pris og kvalitet”. 

Af administrative årsager har vi valgt at udbyde ruterne som en samlet aftale, juridisk set er hver rute dog at betragte som en særskilt delaftale, fordi der evalueres, tildeles og kontraktstyres individuelt fx i forbindelse med mislighold, ophævelse og erstatning. 

Kontraktmaterialet på hver rute er enslydende, og tilbudslisten, som udgør en del af udbudsmaterialet, er offentliggjort som én samlet rute-oversigt til udfyldelse. Tilbudsgiver skal således alene afgive ét tilbud ved at udfylde de varelinjer/ruter, der er relevante for den enkelte tilbudsgiver. Dette bidrager til at nedbringe tilbudsgivernes transaktionsomkostninger.  

Referencegruppe 

Referencegruppen, der er med til at udvikle udbuddet, består af repræsentanter fra: 

 • Københavns Kommune 

 • Aarhus Kommune 

 • DTU 

 • Erhvervsministeriet 

 • Udenrigsministeriet 

 • Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse 

 • Ørsted 

 • Odense Kommune 

 • DR Koncernindkøb 

 • Erhvervsministeriet 

 • Rigspolitiets Koncernindkøb 

Forventet ikrafttrædelse

Vi forventer, at aftalen er klar til brug i januar 2019, når den eksisterende aftale på området udløber.

UDBUDSKALENDER
Q1 2018Udbud opstart
15. august 2018 Offentliggørelse af udbudsmateriale
18. september 2018Tilbudsfrist
November 2018Tildeling
Q1 2019Forventet ikrafttrædelse
Kort opsummering - udbud
Teaser

Kontakt SKI

Billede
Niels Munch
Beskrivelse
Teamleder, Udbudsansvarlig
Navn
Niels Munch
Email
nmu@ski.dk
Telefon
40 49 16 06
Billede
Dennis Palmqvist
Beskrivelse
Konsulent, Kontraktansvarlig
Navn
Dennis Palmqvist
Email
dp@ski.dk
Telefon
22 19 07 22
Billede
Kundeservice
Beskrivelse
Kundeservice
Navn
Kundeservice
Email
kundeservice@ski.dk
Telefon
33 42 70 00