Vis aftale
Type
Status
Anvendelse
Frivillig aftale
Udbud
Alle SKI-abonnenter
Trådt i kraft
Udløbsdato
Forlængelse

Status: Et tilrettet udbudsmateriale er offentliggjort

Vi har offentliggjort et tilrettet udbudsmateriale til 02.19 SaaS - Cloud, der gennemføres som et offentligt udbud. Det betyder, at potentielle leverandører nu kan få adgang til et justeret udbudsmateriale og byde ind på aftalen via udbudssystemet ETHICS. Du får adgang til udbudsmaterialet her.

Tilbudsfristen er den 9. april 2019 kl. 13:00.

Rettelserne omfatter blandt andet justeringer og præciseringer af bodsbestemmelserne samt en præcisering af kravene til servicemålene. Ændringerne får ikke indflydelse på de gode input, kunderne har haft til aftalens udformning.

Du kan læse mere om, hvorfor vi har valgt at genudbyde aftalen her.

Du kan også læse mere om, hvorfor annullering af et udbud kan være et nødvendigt onde.

Om den kommende rammeaftale

Den kommende rammeaftale 02.19 SaaS - Cloud kommer i hovedtræk til at minde om den eksisterende aftale på området.

Rammeaftalen udbydes som et offentligt udbud, dvs. uden forudgående prækvalifikation.

Det bliver en flerleverandøraftale, hvor leverandørerne tildeles på baggrund af tildelingskriteriet bedste forhold mellem pris og kvalitet. Målet er at lave en rammeaftale med konkurrencedygtige priser, der kan understøtte den opgaveløsning, som de forskellige offentlige myndigheder og institutioner varetager gennem it-værktøjer, som leverandørerne stiller til rådighed for brugerne på den kommende rammeaftale. De forskellige offentlige opgaver er nærmere defineret i FORM-kataloget, som du finder her.

Referencegruppe

Referencegruppen, der er med til at forme udbuddet består af deltagere fra:

 • Aarhus Universitet – AU IT
 • Rigspolitiet
 • Assens Kommune
 • Frederikssund Kommune
 • Aalborg Kommune
 • Holbæk Kommune
 • Favrskov Kommune
 • Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelsen
 • Statens IT
 • Odense Kommune
 • Tønder Kommune
 • Gladsaxe Kommune
 • Herning Kommune
 • Fredensborg Kommune
 • Aarhus Kommune / Læring og Udvikling
 • Energinet
 • Vejen Kommune
 • Rudersdal Kommune
 • Gentofte Kommune
 • Svendborg Kommune

Hvis du har spørgsmål, så er du velkommen til at kontakte nedenstående.

UDBUDSKALENDER
Q4 2017Udbud opstart
Primo marts 2019Offentliggørelse af udbudsmateriale
9. april 2019 kl. 13.00 Tilbudsfrist
Medio maj 2019Tildeling
Ultimo maj 2019Forventet ikrafttrædelse
Kort opsummering - udbud
Teaser

Kontakt SKI

Billede
Lars Grelck
Beskrivelse
Chefkonsulent, Kundeansvarlig
Navn
Lars Grelck
Email
lgr@ski.dk
Telefon
23 43 55 75
Billede
Henrik Thøger Nielsen
Beskrivelse
Udbudskonsulent, Udbudsansvarlig
Navn
Henrik Thøger Nielsen
Email
htn@ski.dk
Telefon
41 12 40 94
Billede
Kundeservice
Beskrivelse
Kundeservice
Navn
Kundeservice
Email
kundeservice@ski.dk
Telefon
33 42 70 00