Vis aftale
Type
Status
Anvendelse
Frivillig aftale
Udbudsforberedelse
Alle SKI-abonnenter
Trådt i kraft
Udløbsdato
Forlængelse
Ingen

Status: Nu er vi klar med en forventet tidsplan for 02.18

I SKI arbejder vi i øjeblikket på højtryk for at få det nye udbudsmateriale klart, og vi forventer at offentliggøre det medio maj.

I den forbindelse holder vi et informationsmøde for potentielle leverandører omkring den samlede aftale, ændringer i materialet og overordnet om konditionalitet umiddelbart efter offentliggørelse af udbudsmaterialet. Endelig dato, procedure for tilmelding mv. vil fremgå af Udbudsbetingelserne.

Den forventede tidsplan ser ud som følger:

Offentliggørelse af udbudsmaterialet: medio maj 2018

Frist for ansøgning om prækvalifikation: medio juni 2018

Frist for afgivelse af tilbud (kun de prækvalificerede): primo september 2018

Umiddelbart efter prækvalifikationen er meddelt, forventer vi at afholde informationsmøder omkring selve den ”tekniske tilbudsafgivelse” og datakontrol. Mødet vil være målrettet Bid-managers og lignende hos prækvalificerede leverandører. Alle prækvalificerede får direkte besked om datoer, procedure for tilmelding mv.

Den forventede dato for idriftsætning: primo 2019.

Denne side bliver løbende opdateret med tidsplan og seneste nyt.

Udbud på 02.18 It-løsninger og -projekter går om: For få konditionsmæssige tilbud

Aftale 02.18 er en stor og vigtig aftale, der over fire år skal hjælpe det offentlige med at købe software, udvikling og vedligehold inden for en række forskellige teknologiområder. Det har derfor fra starten været hensigten, at aftalen skulle have et bredt felt af konkurrencedygtige leverandører, der tilsammen kunne opfylde kundernes brede og varierede behov for at køre IT-løsninger og -projekter. SKI’s analyser af markedet indikerer, at vi skulle have et bredt felt af virksomheder på aftalen for at sikre dette – herunder en god blanding af mindre specialister og større systemleverandører.

SKI prækvalificerede derfor 80 virksomheder til at afgive tilbud med den hensigt, at de skulle konkurrere om de 60 pladser på aftalen. Imidlertid har kun 72 af de prækvalificerede virksomheder valgt at indsende tilbud. Af disse må vi desværre konstatere, at blot 45 tilbud var konditionsmæssige. 

Det betyder, at den ønskede konkurrence om at komme på rammeaftalen ikke opnås, hvilket er uhensigtsmæssigt for både de offentlige kunder og branchen.

Resultatet ville blive en rammeaftale, der ville indeholde et mindre udvalg af løsninger end tilsigtet. Rammeaftalen får dermed ikke det ønskede indhold og kvalitet. Det ville gøre den mindre attraktiv for brugerne, hvilket igen ville få betydning for leverandørerne. 

Vi beklager situationen men ser desværre ingen anden mulighed end at lade udbuddet gå om. Selv om det vil betyde en forsinkelse her og nu, er det vigtigt, at så mange tilbudsgivere som muligt indgår i konkurrencen, så vi opnår den bedst mulige aftale, der skal dække et bredt og varieret indkøbsbehov over fire år. 

Det nye udbudsmateriale vil blive udarbejdet med fokus på, at allerede udarbejdet tilbudsmateriale kan genbruges i videst mulige omfang, og med bedst mulig vejledning til den kommende tilbudsafgivelse. Det vil således tydeligt blive angivet, hvor der er foretaget ændringer i forhold til materialet i det aflyste tilbud, samt hvad kommende ansøgere og tilbudsgiver eventuelt skal være særligt opmærksomme på. SKI vil desuden afholde informationsmøder med præsentation af det nye udbudsmateriale.

Vi vil løbende holde denne side opdateret med datoer og seneste nyt.

Om den kommende aftale

Den kommende aftale har et meget bredt sortiment, idet der kan tilbydes software, timebaserede ydelser til udvikling og vedligehold mv. Afgrænsningen ligger alene i, at det tilbudte funktionelt og indholdsmæssigt skal ligge indenfor rammerne af de offentlige referencemodeller FORM og STORM og indenfor de af SKI definerede teknologiområder. 

Aftalen indeholder ikke delaftaler, men sortimentet bliver kategoriseret i flere dimensioner og der bliver etableret enkle muligheder for filtrering, som gør det nemt for kunderne at finde frem til det, de har brug for.

Udbuddet er tilrettelagt med henblik på at sikre et bredt felt af leverandører og herunder at sikre, at der både kommer mindre mere specialiserede virksomheder og større systemleverandører med på aftalen. SKI forventer at prækvalificere 80 virksomheder til at afgive tilbud og ud af dem at indgå aftale med 60 leverandører.

SKI har bestræbt sig på at sikre, at aftalen og de bilag, som kunder og leverandører skal bruge ved anskaffelsen, i kompleksitet og omfang er tilpasset til også at være relevante ved mindre anskaffelser.

Kunder på aftalen kan købe ind via direkte tildeling eller ved miniudbud, alt efter det konkrete behov. Direkte tildeling anvendes, når kunderne kender deres præcise behov, og behovet kan dækkes af det sortiment, der er prissat på aftalen. Miniudbud anvendes, når der er behov for at få et løsningsforslag fra leverandøren. 

Ved miniudbud er det både muligt at gennemføre projekter efter en vandfaldsmodel og efter en agil udviklingsmodel. 

Det bliver også muligt at anskaffe vedligeholdelse enten i kombination med et projekt eller uden anskaffelse af ny funktionalitet.

Ikrafttrædelse

SKI vil arbejde med en tidsplan, der gør det muligt at tildele aftalen inden jul 2018, og aftalen vil derfor være klar til brug i starten af 2019.

UDBUDSKALENDER
August 2016Udbud opstart
17. august 2017Udbudsbekendtgørelse
Medio maj 2018Offentliggørelse af udbudsmateriale
Medio juni 2018Anmodningsfrist
Primo september 2018Tilbudsfrist
Start 2019Forventet ikrafttrædelse
Kort opsummering - udbud
Teaser
Billede
Britta Sørensen
Beskrivelse
Udbudskonsulent, Udbudsansvarlig
Navn
Britta Sørensen
Email
brs@ski.dk
Telefon
51 51 61 34
Billede
Kundeservice
Beskrivelse
Kundeservice
Navn
Kundeservice
Email
kundeservice@ski.dk
Telefon
33 42 70 00