Vis aftale
Type
Status
Anvendes af
Frivillig aftale
Udbud
Alle SKI-abonnenter
Trådt i kraft
Udløbsdato
Forlængelse
01. dec. 2017

Status: Vi evaluerer de indkomne tilbud

De 20 prækvalificerede ansøgere har nu haft mulighed for at byde ind på aftalen, og vi evaluerer de indkomne tilbud.

De prækvalificerede ansøgere er (listet i alfabetisk rækkefølge):

 • 4VCRF-konsulenterne (konsortium bestående af: Venzo A/S, Cloudeon A/S, Rehfeld Partners og Formpipe Software A/S. Støttende virksomhed til konsortiet: Omada Services A/S)
 • 7N A/S
 • Accenture A/S
 • Atea A/S
 • Capgemini Sogeti Danmark A/S
 • CGI Danmark A/S
 • CSC DANMARK A/S
 • Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
 • Fujitsu A/S
 • IBM Danmark ApS
 • KMD A/S
 • Knowledge Cube A/S
 • Microsoft Danmark ApS
 • Netcompany-Implement (konsortium bestående af: Netcompany IT and business consulting A/S og Implement Consuling Group ApS)
 • Nine A/S
 • ProActive-ChangeGroup (konsortium bestående af: ProActive A/S og ChangeGroup ApS)
 • ProData Consult A/S
 • Right People Group 
 • Systematic A/S
 • Visma Consulting A/S

Om aftalen

Rammeaftalen forventes klar til brug i december 2017.

Den kommende frivillige aftale 02.17 It-konsulentbistand vedrører it-konsulenter til udførende opgaver og er et genudbud af en tidligere aftale på området. Aftalen benyttes, når du har behov for at få udført konkrete opgaver i dit it-miljø. 

Konsulentopgaverne skal udføres inden for 14 ydelsesområder, hvoraf halvdelen er obligatoriske.

Herunder kan du se de valgfrie og obligatoriske ydelsesområder på aftalen:

Valgfrie ydelsesområder:

1. It-relaterede strategier

2. Forretningsbehov, business case og gevinstrealisering

3. It-udbud

4. It-sikkerhed, business continuity og it-compliance

5. It-arkitektur

6. It-governance

9. Softwarelicenser

Obligatoriske ydelsesområder:

7. Projekt- og programledelse

8. Databehandling

10. Infrastruktur og hardware

11. Test

12. Udvikling af ny funktionalitet

13. Tilpasning af eksisterende it-systemer

14. It-systemdrift

Af hensyn til snitfladerne mellem 02.15 It-rådgivning og denne rammeaftale er nummeringen af ydelsesområderne fra rammeaftale 02.15 It-rådgivning fastholdt i nærværende udbud. Bemærk dog at fordelingen af valgfrie og obligatoriske ydelsesområder er forskellig på de to aftaler.

I forbindelse med tilbudsafgivelse skal alle obligatoriske ydelsesområder samt minimum ét af de valgfrie ydelsesområder tilbydes. Derudover har leverandørerne mulighed for at tilbyde de øvrige seks valgfrie ydelsesområder. Det betyder blandt andet, at vi forventer en rammeaftale med fokus på udførende konsulentydelser udført af dygtige konsulenthuse, der også har mulighed for at udføre rådgivningsopgaver, som ligger i direkte forlængelse af konsulentydelserne.

Den næste i rækken af nye it-konsulentaftaler

Aftalen kommer i forlængelse af den frivillige aftale 02.15 It-rådgivning, som trådte i kraft i april 2017. Derudover følger en aftale om it-løsninger og -projekter. Aftalerne vil kunne følges på ski.dk, eller ved kontakt til programleder Leon K. Johansen på lkj@ski.dk eller 40607050.

Forventet ikrafttrædelse

Aftalen forventes at træde i kraft i december 2017

UDBUDSKALENDER
Januar 2016Udbud opstart
Ultimo majUdbudsbekendtgørelse
Ultimo majOffentliggørelse af udbudsmateriale
3. juli 2017Anmodningsfrist
7. september 2017Offentliggørelse prækvalifikation
4. oktober 2017 kl. 13:00Tilbudsfrist
Ultimo november 2017Forventet tildeling
December 2017Forventet ikrafttrædelse
Kort opsummering - udbud
Teaser
Billede
Henrik Thøger Nielsen
Beskrivelse
Udbudskonsulent, Udbudsansvarlig
Navn
Henrik Thøger Nielsen
Email
htn@ski.dk
Telefon
41 12 40 94
Billede
Kundeservice
Beskrivelse
Kundeservice
Navn
Kundeservice
Email
kundeservice@ski.dk
Telefon
33 42 70 00